12345678910

Добре дошли на обновения сайт на Сдружение "Български национален клуб Немски дог"

Скъпи приятели,

Щастлив съм, че мога да ви поздравя за новата 2019 година и да пожелая на вас, семействата и любимците ви здраве, благополучие и късмет! Вярвам, че настоящата година ще е успешна и плодотворна за всички ни и че ще продължаваме да работим заедно в името на общите ни цели!
Използвам възможността да ви информирам за извършената през изминалата 2018 г. дейност в Български национален клуб “Немски дог”:
1. Проведе се Общо събрание на БНКНД, на което бяха избрани нов Председател и Управителен съвет;
2. Извърши се пререгистрация на клуба в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
3. В настоящия момент продължаваме да работим върху вписването на промените, благодарение на компетентната и безвъзмездна подкрепа на адвокат Кирил Антонов. В тази вързка бяха проведени редица срещи между членове на УС, тъй като точно тук срещнахме най-големите си затруднения;
4. Председателят на БНКНД взе участие в Общото годишно събрание на EUDDC (Европейски клуб немски дог) в Швейцария;
5. Бяха осъществени преговори с различни организации за финансова и логистична подкрепа за провеждане на специализирана изложба и семинари в България. Организирането на такива събития ще възнагради усилията на всички развъдници и членове на БНКНД и ще обогати техните знания и контакти. За осъществяването на тази цел, обаче, е необходимо да удвоим усилията на всеки един от нас за популяризиране на породата немски дог в България;
6. Беше проведено приятелско събиране на членове и техните любимци в парк Борисова градина.
С голямо удовлетворение мога да отбележа, че предаването на управлението на БНКНД става по един цивилизован и разумен начин и най-важното - съществува приемственост, която е от огромно значение за съществуването и реорганизацията на клуба ни. Изключително съм благодарен на човека, създал българския клуб Немски дог - д-р Емил Георгиев, както и на досегашния секретар, госпожа Славина Иванова, чиито подкрепа и съдействие високо ценим. Искам да изкажа специални благодарности и на настоящия секретар, г-жа Радослава Христова, както и на членовете на новия Управителен съвет на БНКНД, с помощта на които се осъществиха дейностите на клуба през 2018 г.
Накрая, но не на последно място, държа да ви окуража да споделяте идеите си с нас и да не се колебаете да ни държите в течение на всичко, което ви вълнува във връзка с дейността на клуба - за вашите очаквания за нас като ръководство; за проблемите, които се срещате при отглеждане и възпитание на прекрасните си питомци; за подкрепата, от която имате нужда. Ние сме тук заради вас и всеки ще получи подобаващо внимание, защото всеки член на БНКНД е ценен! Нека заедно възродим дейността на клуб Немски дог в България!

Успешна нова година!

Хушманд Салмаси
Председател на БНКНД

* * * * * * * * *

През 2018 бе направена пререгистрация на Сдружението в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, съгласно законите на страната.

От 29 юли 2018 година БНК "Немски дог" има нов Управителен съвет:

1 Председател - Хушманд Салмаси
2 Зам. председател - Чавдар Стилянов
3 Отговорник по развъдната дейност - Славина Иванова
4 Секретар - Радослава Христова
5 Член на УС- Христо Саваков